Thông tin chuyển khoản

Thông tin chuyển khoản

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank
Tên tài khoản : Nguyễn Chí Nhan 
Số tài khoản : 0071005194292
Chi Nhánh HCM

 

 
Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
Tên tài khoản : Nguyễn Chí Nhan 
Số tài khoản : 36810000114752 
Chi Nhánh HCM

 

 

Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín
Tên tài khoản : Nguyễn Chí Nhan 
Số tài khoản : 060098323247
Chi Nhánh HCM

 

 

Ngân hàng Đông Á 
Tên tài khoản : Nguyễn Chí Nhan 
Số tài khoản : 0107958185 
Chi Nhánh HCM

 

 

Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
Tên tài khoản : Công ty TNHH TM DV Việt Cách 
Số tài khoản : 19027506429011
Chi Nhánh HCM

 

 

Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB
Tên tài khoản : Công ty TNHH TM DV Việt Cách 
Số tài khoản : 24125079
Chi Nhánh HCM